4 Μαρ 2013

Νέο «χαράτσι» στους μισθούς από το ΙΚΑ – ποιοι και πόσα θα χάσουν


Με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα υποκαταστήματα, το ΙΚΑ ενημερώνει τους υπαλλήλους ότι πρέπει να επιβάλλουν ένα ακόμη χαράτσι στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα αναδρομικά από την 1/1/2013. Οι καθαρές αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων θα μειωθούν ακόμη και 513 ευρώ τον μήνα καθώς μόνο από το συγκεκριμένο μέτρο το δημόσιο περιμένει να εισπράξει περίπου 600 εκατ. ευρώ μέσα στο 2013. Ποιο είναι το μέτρο; Η εξίσωση του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες αλλά και ολόκληρη την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ..........

Σύμφωνα με το fpress.gr, οι χαμένοι της ιστορίας είναι όσοι κόλλησαν το πρώτο τους ένσημο πριν την 1/1/1993 καθώς αυτοί θεωρούνται «παλαιοί» ασφαλισμένοι (σε αντίθεση με τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 οι οποίοι θεωρούνται «νέοι»). Και είναι χαμένοι διότι εξισώνεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για «παλαιούς» και «νέους».

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Μέχρι σήμερα, ο «παλαιός» ασφαλισμένος, πλήρωνε εισφορές μόνο για το τμήμα του μισθού του έως τα 2432 ευρώ. Από εδώ και στο εξής, το όριο αυτό ανεβαίνει στα 5543 ευρώ.

Δηλαδή, ο ασφαλισμένος πριν την 1/1/1993, θα χάσει το 16% του τμήματος του μισθού του πάνω από τα 2432 ευρώ. Και μάλλον, θα είναι μια «θυσία» χωρίς αποτέλεσμα καθώς δεν θα υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή και της σύνταξης. Το τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στην πράξη, προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί
Μισθός
Εισφορές τώρα
Καθαρά τώρα
Εισφορές μετά
Καθαρά μετά
Διαφορά
2432,25
401,32
2030,9
401,32
2030,93
0,00
2500
401,32
2098,7
412,50
2087,50
-11,18
2600
401,32
2198,7
429,00
2171,00
-27,68
2700
401,32
2298,7
445,50
2254,50
-44,18
2800
401,32
2398,7
462,00
2338,00
-60,68
2900
401,32
2498,7
478,50
2421,50
-77,18
3000
401,32
2598,7
495,00
2505,00
-93,68
3100
401,32
2698,7
511,50
2588,50
-110,18
3200
401,32
2798,7
528,00
2672,00
-126,68
3300
401,32
2898,7
544,50
2755,50
-143,18
3400
401,32
2998,7
561,00
2839,00
-159,68
3500
401,32
3098,7
577,50
2922,50
-176,18
3600
401,32
3198,7
594,00
3006,00
-192,68
3700
401,32
3298,7
610,50
3089,50
-209,18
3800
401,32
3398,7
627,00
3173,00
-225,68
3900
401,32
3498,7
643,50
3256,50
-242,18
4000
401,32
3598,7
660,00
3340,00
-258,68
4100
401,32
3698,7
676,50
3423,50
-275,18
4200
401,32
3798,7
693,00
3507,00
-291,68
4300
401,32
3898,7
709,50
3590,50
-308,18
4400
401,32
3998,7
726,00
3674,00
-324,68
4500
401,32
4098,7
742,50
3757,50
-341,18
4600
401,32
4198,7
759,00
3841,00
-357,68
4700
401,32
4298,7
775,50
3924,50
-374,18
4800
401,32
4398,7
792,00
4008,00
-390,68
4900
401,32
4498,7
808,50
4091,50
-407,18
5000
401,32
4598,7
825,00
4175,00
-423,68
5100
401,32
4698,7
841,50
4258,50
-440,18
5200
401,32
4798,7
858,00
4342,00
-456,68
5300
401,32
4898,7
874,50
4425,50
-473,18
5400
401,32
4998,7
891,00
4509,00
-489,68
5500
401,32
5098,7
907,50
4592,50
-506,18
5543,55
401,32
5142,2
914,69
4628,86
-513,37
Από την εγκύκλιο του ΙΚΑ –το πλήρες κείμενο ακολουθεί- προκύπτει ότι η πολιτική θα είναι ενιαία για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσα μάλιστα εφαρμόζουν «πλαφόν» ανώτερο από τα 5543,55 ευρώ, θα το διατηρήσουν ενώ για τα ταμεία που δεν υπάρχει πλαφόν, θα εξακολουθήσει να ισχύει η ίδια πολιτική. Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΙΚΑ έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ.Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» καθώς επίσης και την υπ'αριθμ. Φ.80000/οικ.27047/1800/21.11.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» ασφαλισμένων έτσι ώστε να εναρμονιστεί με αυτό των «νέων» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Α. « ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.825/1978, εν συνεχεία από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 1902/1990 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 23 του Ν.2434/1996, όσον αφορά τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (δηλ. τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 μισθωτούς), ορίζεται ότι, οι εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε ημέρα εργασίας υπολογίζονται επί του ημερήσιου μισθού του ασφαλισμένου βάσει των εκάστοτε ποσοστών εισφοράς που ισχύουν.

Οι εισφορές δε για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλονται για αποδο/ές ιιέγρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του άρθρου 37 του Ν. 1846/1951, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Συνεπώς το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για «παλαιούς» ασφαλισμένους, όπως διαμορφώθηκε από 1/10/2008 είναι: για 1 ημέρα ασφάλισης 97,29 ευρώ και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός ) 25 Χ 97,29 = 2432,25 ευρώ.

Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του Κ.Α. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) προσαυξημένο κατά 20%. Το ανώτατο αυτό όριο όπως διαμορφώθηκε από 1/10/2008 είναι 116,75 ευρώ (δηλ.97,29 Χ120%) (Σχετ. η υπ'αριθμ. 32/2008 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Β. « ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 α του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 τ.Α'/92 ), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ.Α'/04) για την κατηγορία των «νέων» ασφαλισμένων (δηλ. των υπαχθέντων στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993) ορίζεται ότι, η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.),αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά συνέπεια, για τους «νέους» ασφαλισμένους το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών μετά τις αυξήσεις που είχαν δοθεί, και όπως ισχύει από 1/10/2008 έως και σήμερα ανέρχεται σε 5.543,55 ευρώ. (Σχετ. το υπ'αριθμ.Α40/20/13-6-2008 Γ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 ορίζεται ότι:
«1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους από 1/1/1993 μισθωτούς που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.2084/1992 (Α' 165), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.3232/2004 (Α' 48) ισχύει από 1/1/2013 και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένων του NAT και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται.»

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις, εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992) με εκείνο των «νέων» μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής).

Κατά συνέπεια, για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, εισφορές καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας για αποδοχές όχι μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως προέβλεπε το προϊσχύον καθεστώς, αλλά πλέον επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, δηλ. μέχρι ημερήσιου μισθού: 221,742 ευρώ για 1 ημέρα ασφάλισης, 443,484 ευρώ (2X221,742) για 2 ημέρες ασφάλισης και 5.543,55 ευρώ για 25 ημέρες.

Ειδικά για τους οικοδόμους, για τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 Α της παρούσας λόγους, το ημερομίσθιο ορίζεται σε 266,09 ευρώ (δηλ. 221,742 Χ 1,20% ).

Επισημαίνουμε ότι, με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 προβλέπεται μεν αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» ασφαλισμένων έτσι ώστε να εναρμονιστεί με αυτό των «νέων» , δεν επέρχεται όμως καμία άλλη τροποποίηση όσον αφορά τη βάση και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, τόσο για τους «παλαιούς» όσο και για τους «νέους» οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.
Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1846/1951, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ (δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 επήλθε τροποποίηση μόνο στο στ' εδάφιο της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου), για μεν τους «παλαιούς» ασφαλισμένους εξακολουθεί ο υπολογισμός των εισφορών να γίνεται με βάση την ημέρα και τον ημερήσιο μισθό, για δε τους «νέους» ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3232/2004, ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται βάσει των αποδοχών του μήνα.

4. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει μέχρι σήμερα σε διάφορους φορείς ασφάλισης μισθωτών ποικίλλει, δεδομένου ότι, σε κάποιους φορείς ,από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, είτε δεν προβλέπεται η ύπαρξη «πλαφόν» (ενδεικτικά αναφέρονται το ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ- ΙΛΤ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ κλπ) είτε σε άλλους φορείς τίθενται διάφορα «πλαφόν», όπως ενδεικτικά αναφέρουμε το ΤΑΠ-ΔΕΗ του οποίου το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχονταν σε 4.544,83 ευρώ.

Με το τελευταίο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου πρώτου του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι, όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται.

Συνεπώς, με την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται ότι: α) Σε όσους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» ασφαλισμένων μισθωτών είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των «νέων», τούτο εξισώνεται.

Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα ώστε όπου το πλαφόν είναι υψηλότερο ή δυνητικά υψηλότερο τούτο εξακολουθεί να ισχύει.
α) Αντίθετα για φορείς που ως ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές, τούτο εξακολουθεί να ισχύει, δεδομένου ότι οι αποδοχές αυτές δύνανται και να υπερβαίνουν το νέο πλαφόν της κοινοποιούμενης διάταξης.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με τις διατάξεις της περ.1 του άρθρου πρώτου του κοινοποιούμενου νόμου, ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπουν την αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» ασφαλισμένων έτσι ώστε να εναρμονιστεί με αυτό των «νέων», ορίζεται η 1/1/2013.

Κατά συνέπεια, το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των εισφορών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2013 και εφεξής.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...