11 Μαρ 2013

Τα σενάρια για τα "κόκκινα" δάνεια και η Bad Bank των 7 τραπεζών

Τα πρώτα κεφάλαια ενός βιβλίου που καταλήγει στην δημιουργία μιας ελληνικής, οικουμενικής, Bad Bank «διαβάζουν» στις τελευταίες εξελίξεις οι παροικούντες την τραπεζική Ιερουσαλήμ.
Η πρόσφατη έκθεση της Bain & Co που προτείνει την Τράπεζα της Ελλάδος την δημιουργία Bad Bank -η οποία θα ενσωματώσει τις 7 υπό εκκαθάριση τραπεζικές μονάδες-, οι ανησυχίες για την ανάγκη δευτέρου γύρου αυξήσεων κεφαλαίου το επόμενο έτος μετά την μεγάλη αύξηση που αναμένεται στις επισφάλειες και η δυσλειτουργία ........
των διαδικασιών εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών αποτελούν τους λόγους που στο τραπέζι έχει μπει η δημιουργία της bad bank.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό τι σημαίνει αυτό πρέπει να τονιστεί ότι μια Bad Bank αγοράζει σε τιμές πολύ χαμηλότερες των ονομαστικών τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού τραπεζών, ενδεχομένως ακόμα και στο 10%-15% της αξίας τους «καθαρίζοντας» την τράπεζα που τα πούλησε και «ξεκαθαρίζοντας» τις πραγματικές κεφαλαιακές της ανάγκες μια και διαπαντός. Μετά η Bad Bank μπορεί να προβεί σε πωλήσεις και απόδοση του προϊόντος τους στο μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να είναι είτε ξένος χρηματοδοτικός θεσμός όπως o ESM είτε το ΤΧΣ είτε το δημόσιο, είτε, τέλος, ξένος επενδυτής.

Δεύτερο κεφάλαιο.
Και εδώ κρύβεται το δεύτερο κεφάλαιο του "βιβλίου που γράφεται", το οποίο αφορά την διευκόλυνση της δημιουργίας μιας αγοράς για τα distressed assets των ξένων funds δηλαδή που αναζητούν ευκαιρίες σε προβληματικά δάνεια. Διότι αν μια επιχείρηση που δεν εξυπηρετεί το δάνειό της περάσει πχ με μετοχοποίηση χρέους στην ιδιοκτησία της Bad Bank και προφανώς σε κλάσμα της αξίας του δανείου υπάρχουν αγοραστές από το εξωτερικό που θα ήθελαν να την αναδιαρθρώσουν και να την μεταπωλήσουν. Όμως το θεσμικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο δεν είναι φιλικό ή τέλος πάντων ξεκάθαρο, με αποτέλεσμα οι εκατοντάδες κυριολεκτικά συζητήσεις μεταξύ ξένων funds και Ελλήνων τραπεζιτών να μην μπορούν να καταλήξουν.

Οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να "κλείσουν" ένα δάνειο εύκολα διότι τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές προβλέψεις για τις υποαξίες που αυτό σημαίνει. Για παράδειγμα δάνειο ενός εκατομμυρίου που δεν εξυπηρετείται μπορεί να οδηγηθεί σε πλειστηριασμό ακινήτων της δανειολήπτριας επιχείρησης ή νοικοκυριού από τον οποίο να εισπραχθούν μόλις 100 χιλιάδες. Η τράπεζα έχει χάσει 900 χιλιάδες. Εάν όμως ρυθμίσει το δάνειο τότε η ζημιά δε γράφεται και δεν χρειάζονται πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια.

Νέες ΑΜΚ
Με την βεβαιότητα ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αυξηθούν καθώς η κρίση έχει εκθεμελιώσει την πραγματική οικονομία πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν το 2014 και νέες αυξήσεις κεφαλαίου με αμφίβολα μάλιστα αποτελέσματα. Έτσι φαίνεται ότι έχει ωριμάσει η πρόταση για την "κακή τράπεζα" και να αποτελεί πλέον θέμα συζήτησης τόσο του διοικητή της τραπέζης της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου όσο και των διοικητών των μεγάλων τραπεζών.
Όπως προκύπτει από την έκθεση, το μεγαλύτερο μερίδιο των κόκκινων δανείων προέρχεται από την Αγροτική Τράπεζα (κοντά στα 3,7 δισ. ευρώ), ενώ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διαμορφώνονται κοντά στα 1 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 78% των κόκκινων δανείων των τραπεζών υπό εκκαθάριση αφορά επιχειρηματικά δάνεια. Συνολικά αφορούν ήδη δάνεια καθαρής αξίας 5,6 δισ. ευρώ δηλαδή μετά την απομείωση της αξίας τους σε πραγματικά εισπράξιμα ποσά.

Οπως Ισπανία.
Το όλο θέμα θυμίζει πολύ την Ισπανική και την Ιρλανδική «λύση» όπου συστήθηκαν κεντρικές ομάδες ή bad bank.
Υπενθυμίζεται ότι στις 3 ∆εκεµβρίου το Eurogroup έκρινε ικανοποιητική την πρόοδο που είχε σημειωθεί στο πρόγραµµα ανακεφαλαιοποίησης των ισπανικών τραπεζών και υποδέχθηκε θετικά την έγκριση για την εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 39,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτή η πρώτη δόση θα χρησιμοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο µέρος (37 δισεκ. ευρώ) για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων ισπανικών τραπεζών που είχαν πληγεί περισσότερο και οι οποίες περιήλθαν στο δημόσιο.
Το υπόλοιπο µέρος της δόσης θα χρησιμεύσει για την κεφαλαιοποίηση µίας νέας επιχείρησης η οποία ιδρύθηκε µε σκοπό την αγορά και διαχείριση των µη εξυπηρετούμενων στοιχείων των ενεργητικού που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όπερ και εγένετο η Βad Βank. Εξελίξεις σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αναμένονται πλέον και στην Ελλάδα.

2 σενάρια για τα δάνεια

"Ανεξαρτήτως του πλαισίου που κάθε τράπεζα υπό εκκαθάριση υιοθετεί για τη διαχείριση των δανείων και την ανάκαμψη οι τρέχουσες λειτουργικές πρακτικές είναι χαμηλότερα των κοινών διεθνών πρακτικών και για αυτό δεν μπορούν να εγγυηθούν το χαμηλότερο δυνατό κόστος». Αυτό επισημαίνει προς την ΤτΕ η Bain & Co και αποδίδει το γεγονός κατ' αρχήν στην απουσία μιας ξεκάθαρης κατάτμησης του χαρτοφυλακίου και σχετικών στρατηγικών για κάθε τμήμα του. Δεύτερον στην ασαφή ειδίκευση των ομάδων ανάκαμψης και στις περισσότερες περιπτώσεις την απουσία αφοσιωμένων ομάδων στη διαχείριση των υπό-εξυπηρετούμενων δανείων.

Τρίτον στους μη προσδιορισμένους συλλογικούς στόχους, που δεν παρέχουν κανένα κίνητρο για τη μεγιστοποίηση της συλλογής δανείων και, τετάρτων στα ανεπαρκή συστήματα πληροφορικής και συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης.

Έτσι ο συμβουλευτικός οίκος Bain and Company στην έκθεσή του για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος εξετάζει το υφιστάμενο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης και τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των επτά ελληνικών τραπεζών που έχουν μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης. Προτείνονται δε δυο σενάρια συμβατά με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά και τις ειδικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς.

Το πρώτο σενάριο τη δημιουργία μιας κεντρικής «Βad Βank» η οποία όμως θα διαχειρίζεται τα δάνεια των υπό εκκαθάριση τραπεζών, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με τη βελτίωση του εγχώριου υφιστάμενου πλαισίου, σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά.

Το δεύτερο μοντέλο ή πρόταση αφορά τον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου της ειδικής εκκαθάρισης για κάθε μια τράπεζα ξεχωριστά και την συγκρότηση μιας κεντρικής μονάδας για την ενιαία διαχείριση των ήδη υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Βάσει του σεναρίου αυτού θα ζητηθεί από όλες τις υπό εκκαθάριση οντότητες να υιοθετήσουν βελτιωμένες διεθνείς πρακτικές και να ενισχύσουν το νομικό και εποπτικό πλαίσιο για την εκκαθάριση. «Ουσιαστικά η δεύτερη πρόταση λέει οργανωθείτε και η πρώτη αλλάξτε μυαλά», σχολιάζει στα «Π» βετεράνος τραπεζίτης.

Η πρόταση του Najib Nathoo να διαχωριστούν τα δάνεια σε τρεις ομάδες
Τα εσωτερικά τμήματα εισπράξεων ή collection όπως αποκαλούνται στην τραπεζική αργκό κάποτε αποτελούσαν δυσμενή μετάθεση και εσωτερική μετακίνηση. Σήμερα είναι πρώτη γραμμή και από τα ξεχασμένα υπόγεια έχουνε ανέβει στα ρετιρέ και έχουν προσλάβει κόσμο. Αναζητούν δε τεχνογνωσία και αγοραστές όχι μόνο για να μεγιστοποιήσουν τα ποσοστά ανάκτησης των κεφαλαίων τους αλλά και για να μπορέσουν να διαμορφώσουν βιώσιμα business plan.

Οι πωλήσεις πακέτων των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι τάση που βαίνει αυξανόμενη στην Ευρώπη και σύντομα θα εκδηλωθεί και στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική αυτής την τάσης είναι η στρατηγική τριών σταδίων του Βρετανού γκουρού του χώρου Najib Nathoo. Ο Nathoo είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Ένωσης Υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστώσεων (Credit Services Association) της Βρετανίας και επικεφαλής της 1st Credit, επιχείρησης που με χρηματοδότηση από private-equity πρωτοστατεί στην βιομηχανία αγοράς δανείων και εισπράξεων.

Ο Najib Nathoo συμβουλεύει και Έλληνες τραπεζίτες. Πρόσφατα στην Αθήνα μιλώντας σε κλειστή παρουσίαση σε Έλληνες τραπεζίτες περίγραψε την στρατηγική του με τον εξής χαρακτηριστικό τρόπο: «Πως καταπίνεις έναν ελέφαντα;» ρώτησε ρητορικά τους τραπεζίτες αναφερόμενος στο τεράστιο εύρος που έχει αποκτήσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Τον κόβεις σε κομμάτια και τα τρως ένα, ένα» απάντησε.

Είπε λοιπόν πως πρέπει ταχύτατα να διαχωριστούν τα δάνεια σε τρεις ομάδες. Αυτά που πρέπει να διακρατηθούν και να αναδιαρθρωθούν, αυτά που πρέπει να διακρατηθούν έως ότου μελλοντικά να διατεθούν σε τρίτους και τέλος αυτά που πρέπει και να αναδιαρθρωθούν και να πουληθούν.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως η διαδικασία είσπραξης των δανείων έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα των τραπεζών και έχει πλέον ταυτιστεί με το σημαντικότερο έργο που έχουν να επιτελέσουν. Με το έργο της BlackRock ολοκληρωμένο, οι τράπεζες διαθέτουν πλέον πολύ ακριβή στοιχεία για το ποια δάνεια λειτουργούν και ποια όχι. Η αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων και ο προσδιορισμός ρεαλιστικών στόχων για το τι μπορεί να εισπραχθεί και τι όχι, πριν προχωρήσουν οι νομικές διαδικασίες (ή παράλληλα με αυτές) είναι σήμερα πρώτη προτεραιότητα.
fpress.gr
Από την εφημερίδα "Παραπολιτικά"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...