8 Μαρ 2013

Το καράβι άργησε 90 λεπτά; Ζήτα τα λεφτά σου πίσω!!

Τώρα και οι επιβάτες της ακτοπλοοίας έχουν τα δικά τους δικαιώματα. Δείτε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα Δικαιώματα που απέκτησαν οι επιβάτες της ακτοπλοίας από 31/12/2012.
Έστω και τελευταίοι καθώς η κοινοτική νομοθεσία έχει ήδη ορίσει δικαιώματα για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή τρένο, (εντάξει έχουν απομείνει και όσοι ταξιδεύουν με πούλμαν και σύμφωνα με την Κομισιόν επίκειται οδηγία και γι' αυτούς)...
Ποια είναι όμως τα δικαιώματα όσων ταξιδεύουν με καράβι?? .....
Δείτε το περιεχόμενο της σχετικής κοινοτικής οδηγίας η οποία εχει μπει σε εφαρμογή από 31/12/2012.  
Πρακτικά, εμείς θα τη βρούμε μπροστά μας από το επόμενο καλοκαίρι. Έως τότε θα έχουν ενημερωθεί και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. 
Τα δικαιώματα με βάση το καθαρογραμμένο κείμενο της κοινοτικής οδηγίας, είναι τα εξής:

1. Επαρκή και προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων· 

2. Επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση) σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών· 

3. Εγγύηση ως προς την επιλογή μεταξύ επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών 

4. Αποζημίωση μεταξύ 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης 

5. Μη διακριτική μεταχείριση και ειδική συνδρομή χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου, καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας· 

6.Δημιουργία μηχανισμών διεκπεραίωσης παραπόνων στη διάθεση των επιβατών από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών·

7.Σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης του κανονισμού, με την επιβολή ποινών εν ανάγκη. 

Επιπλέον, από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι επιβάτες που έχουν πέσει θύματα ατυχήματος κατά τη διάρκεια ταξιδιού δια θαλάσσης θα απολαύουν των παρακάτω δικαιωμάτων:

1. Χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου και σωματικής βλάβης και απώλειας ή ζημίας αποσκευών, οχημάτων και του εξοπλισμού κινητικότητας ή άλλου ειδικού εξοπλισμού·

2. Προκαταβολής (εντός 15 ημερών) για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης·

3. Άμεσης προσφυγής κατά του ασφαλιστή του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης·

4. Δικαιώματος παροχής κατάλληλων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τα προαναφερόμενα δικαιώματα, το αργότερο κατά την αναχώρηση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...