19 Αυγ 2015

Μειώνονται οι αμοιβές των συμβολαιογράφων

Διατάξεις για το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων του δικαστικού επιμελητή και του συμβολαιογράφου περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο. Οι αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο και η διαδικασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας........


Σωρεία αλλαγών στον Πτωχευτικό Κώδικα με στόχο την ευκολότερη επανασύσταση εταιρειών που πτώχευσαν περιέχονται στο Μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται σειρά διατάξεων που δίνουν τη δυνατότητα άμεσης λήξης της διαδικασίας πτώχευσης καταργώντας τις δαιδαλώδεις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου μία εταιρεία να θεωρηθεί και τυπικά πτωχευθείσα.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες αναμένεται προσεχώς να αποτυπωθούν στο «χαρτί» ωστόσο το γενικό περίγραμμα έχει ήδη τεθεί στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αναμένεται άμεσα να δημιουργηθεί ειδική θέση συμβούλου αφερεγγυότητας ο οποίος θα αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά της πτώχευσης και της εκκαθάρισης της θνησιγενούς εταιρείας.
Παράλληλα, το Μνημόνιο προβλέπει οτι εφόσον μια εταιρεία πτωχεύσει, αυτό δεν αναμένεται να αποτελέσει εμπόδιο στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποφασίσει να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία.

Ανοιγμα επαγγελμάτων
Βάσει της νέας δανειακής σύμβασης προβλέπεται άνοιγμα του επαγγέλματος των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους δικηγόρους οι ανάλογες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί με προηγούμενα Μνημόνια.

Ως προς τους συμβολαιογράφους, οι αλλαγές αφορούν στις αμοιβές τους. Ειδικότερα, οι αμοιβές για συμβόλαια αξίας από 0 ευρώ έως 120 χιλιάδες ευρώ μειώνονται από 1% που ισχύει σήμερα στο 0,80%, ενώ για τα συμβόλαια μεγαλύτερης αξίας η απελευθέρωση των αμοιβών έχει ήδη θεσμοθετηθεί από προηγούμενα μνημόνια.

Ως προς τους δικαστικούς επιμελητές εφεξής θα μπορούν να δραστηριοποιούνται πέραν της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου, αφού η έκταση δραστηριοποίησής τους θα ορίζεται από αυτή στην οποία έχει αρμοδιότητα το Εφετείο. Ειδικά για τον Νομό Αττικής, όπου υπάρχουν δύο Εφετεία - Αθήνας και Πειραιά- προβλέπεται οτι οι δικαστικοί επιμελητές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες και των δύο Εφετείων.

«Φιλική» δικαιοσύνη
Τέλος, το νέο Μνημόνιο προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και να καταστεί η νομοθεσία "φιλικότερη. Μέχρι τον Μάρτιο του 2016 η κυβέρνηση θα πρέπει να προτείνει μακροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών , ενώ η εφαρμογή του τοποθετείται τον Ιούνιο του 2018. 

Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία τόσο στην δημοσιευμένη μορφή της, στα ΦΕΚ δηλαδή, όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων έως το Δεκέμβριο του 2016. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...