18 Ιουν 2015

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις του δημοσίου

Οι «ομάδες» που επηρεάζονται από τις μεταβολές που προωθεί το υπουργείο οικονομικών. Οι επιλογές για τις άγαμες θυγατέρες και οι ρυθμίσεις για.........
το χρόνο της άδειας άνευ αποδοχών. Για ποιους αυξάνεται το όριο ηλικίας για την καταβολή σύνταξης.

Νομοσχέδιο - σκούπα με συνταξιοδοτικές διατάξεις για το δημόσιο έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Σε αυτό, περιλαμβάνονται διάφορες διατάξεις που "τακτοποιούν" σειρά συνταξιοδοτικών θεμάτων, με κυριότερη αυτή που ορίζει ότι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες που λαμβάνουν δύο συντάξεις, από διαφορετικούς φορείς κύριας ασφάλισης, εκ των οποίων η μία είναι του δημοσίου, υπόκεινται σε αναστολή καταβολής της μίας εκ των δύο, μέχρι του ποσού των 720 ευρώ. Το δικαίωμα επιλογής για το ποια σύνταξη θα περικοπεί, έχουν οι ίδιες οι άγαμες θυγατέρες.

Με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται και σύνταξη χηρείας, χάνουν το δικαίωμα επιλογής της υψηλότερες σύνταξης, εφόσον το συνολικό τους μηνιαίο εισόδημα υπερβαίνει τα 1.047 ευρώ.

Ακριβέστερα τονίζεται ότι η μείωση στο μισό της σύνταξης αφορά περιπτώσεις που το εισόδημά τους είναι υψηλότερο από το 40πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Το ποσό αυτό ως ανώτατο όριο (1.047 ευρώ) προσαυξάνεται κατά 20 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Αναλυτικά, προβλέπεται ότι οι επιζώντες σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα, εφόσον το εισόδημά τους ξεπερνά τα 1.047 ευρώ, χάνοντας πλέον, τη δυνατότητα επιλογής της υψηλότερες σύνταξης που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτή του δημοσίου και θα δικαιούνται το 50% της σύνταξης χηρείας από το Δημόσιο.

Σε άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου, προβλέπεται πως οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες που λαμβάνουν δύο συντάξεις από διαφορετικά ταμεία, ένα εκ των οποίων είναι του Δημοσίου, θα μπορούν να επιλέγουν ποια θα κοπεί έως και το ποσό των 720 ευρώ.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης ότι, για να υπολογιστεί η σύνταξη των προϊσταμένων στις Οργανικές Μονάδες του δημοσίου με βάση το μισθό του Προϊσταμένου, θα πρέπει να έχουν διανύσει 2ετία στη θέση κατόπιν ανάδειξης από το αρμόδιο όργανο και όχι κατόπιν αναθέσεως.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι, μπορεί να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για θεμελίωση ή προσαύξηση της σύνταξης, ενώ ρυθμίζεται το θέμα της αναδρομικότητας των συντάξεων λόγω καθυστέρησης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης στην 5ετία από τη διετία που ήταν σήμερα.

Παράλληλα, αυξάνεται από τα 65 στα 67 το όριο ηλικίας για την καταβολή σύνταξης σε όσους έχουν απομακρυνθεί (λόγω παραπτώματος) από την υπηρεσία, ενώ μεταφέρονται στο ΙΚΑ οι προερχόμενοι από το πρώην Ταμείο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εργαζόμενοι του ΕΤΕΑ και του ΤΠΔΥ.

Επίσης, προβλέπεται ότι δημόσιοι υπάλληλοι που έλαβαν υποτροφία από το Κράτος και απολύθηκαν, θεωρούνται ότι διατελούν σε εκπαιδευτική άδεια, εφόσον μετά τη λήξη της υποτροφίας τους προσλήφθηκαν στην ίδια ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών σε αυτές τις περιπτώσεις, λογίζεται ως συντάξιμος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης.

Τέλος, προβλέπεται η καταβολή σύνταξης και σε παιδιά θανόντων που φοιτούν σε ΙΕΚ, έως τη συμπλήρωση του 22ου έτους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για παρεμβάσεις με τις οποίες αίρονται ασάφειες της υφιστάμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, αντιμετωπίζονται θέματα συμμόρφωσης της Ελλάδας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών καθώς και διαφύλαξης συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
Ρούλα Σαλούρου
salourou@euro2day.gr
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...