14 Ιουν 2015

Επανέρχεται ο σχολικός σύμβουλος

Ο... επιθεωρητής ξανάρχεται με μορφή σχολικού συμβούλου, καθώς η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επέλεξε ένα θεσμό του 1985 να έχει ρόλο-κλειδί για την αυτοαξιολόγηση.......
των σχολικών μονάδων το 2015.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας δίνει ρόλο και στους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΟΣΑ) για την αξιολόγηση των ελληνικών σχολείων, με αποτέλεσμα να επικρίνεται –από συνδικαλιστές του κυβερνώντος κόμματος– για αθέτηση προεκλογικών θέσεων και διγλωσσία.

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζει σήμερα η «Κ», το υπουργείο Παιδείας στο νέο πολυνομοσχέδιό του ρυθμίζει μόνο το θέμα της αυτοαξιολόγησης των περίπου 13.300 σχολικών μονάδων της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) ενώ δεν εισάγει κανένα είδος αξιολόγησης - αποτίμησης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα ορίζει:

• Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου θα σχεδιάζει τον προγραμματισμό του ετήσιου σχολικού έργου και θα τον υποβάλλει στους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται να διατυπώσουν αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτού. Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων θα οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα συζητάει διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και θα μπορεί να κάνει διορθώσεις.

• Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ο σύλλογος διδασκόντων θα συντάσσει απολογιστική έκθεση, στην οποία θα διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά. Οι σχολικοί σύμβουλοι θα εκφράζουν αιτιολογημένες απόψεις επί της απολογιστικής έκθεσης.

• Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμπράττει με άλλες σε προγράμματα και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους διδάσκοντες.

• Διατηρούνται πολλά κρίσιμα σημεία της σημερινής Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), η οποία ενδεικτικά θα αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και θα παρακολουθεί, θα μελετά και θα αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, προβλέπεται ότι η Αρχή Αξιολόγησης θα διεξάγει μελέτες σχετικές με την αποστολή της ή θα αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς και θα συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα, φορείς και οργανισμούς. Το τελευταίο σημείο έχει συγκεντρώσει καυστικά σχόλια για «επιστροφή του ΟΟΣΑ και του διαγωνισμού PISA», κατά του οποίου οι εκπαιδευτικοί αριστερών συνδικαλιστικών παρατάξεων αντιδρούν με οξύτητα.

«Υπάρχουν τέσσερα νέα στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Οι ρυθμίσεις για τακτικές συνεδριάσεις όλο το χρόνο, για έγκριση της αυτοαξιολόγησης κάθε μονάδας από τους σχολικούς συμβούλους, για συμπράξεις σχολείων και για υποστήριξη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα και άλλων σχολείων δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου», ανέφερε στην «Κ» ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Ο ίδιος θυμίζει ότι ο σχολικός σύμβουλος πρωτοκαθιερώθηκε το 1985, αλλά ο ρόλος του είχε ατονήσει, καθώς ουσιαστική αξιολόγηση ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του δίνει νέα καθήκοντα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
Πηγή: kathimerini.gr
Newsroom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...