10 Ιουν 2015

Ανοιξε η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων

Ενεργή η εφαρμογή στο Taxis για τα νομικά πρόσωπα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και..... όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τα Νομικά Πρόσωπα, μετά την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxis. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος από 01.01.2014 έως 31.12.2014 που θα υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έως την καταληκτική ημερομηνία (30η Ιουνίου), η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Πηγή:euro2day
NewsRoom mykonosticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...