7 Νοε 2013

Γιάννης Βρούτσης: Απόλυτη χαρτογράφηση των συντάξεων-Το οργανωτικό νοικοκύρεμα συνεχίζεται


Με αφορμή την ανακοίνωση της έκτης έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγ­χου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Νοέμβριο, ο υπουργός Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:.....

Πριν αναφερθώ στα αριθμητικά στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Νοέμβριο, εκείνο που θα ήθελα με έμφαση να σημειώσω είναι ότι το οργανωτικό νοικοκύρεμα συνεχίζεται. Μέσα από τους εκτεταμένους ελέγχους και τις διασταυρώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία, ο αριθμός των συντάξεων χωρίς ένδειξη κατηγορίας έχει σχεδόν εκμηδενιστεί, καθώς αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 0.05%.

Μιλάμε ουσιαστικά για την απόλυτη χαρτογράφηση του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που γεννήθηκε 1η Ιουνίου 2013, αποτέλεσε μια ουσιαστική μεταρρυθ­μιστική τομή, που με τα λεπτομερή στοιχεία της, φώτισε κάθε πτυχή του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε με γρήγορους ρυθμούς σε μεγάλες και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Προχωράμε με ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, τεκμηριωμένο και ποσοτικοποιημένο, μέσα από το οποίο πετυχαίνουμε τη θωράκιση και τη θεμελίωση ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού συστήματος κλείνοντας και τις τελευταίες «τρύπες» της εισφοροδιαφυγής.

Από την 1 Δεκεμβρίου 2013 εντάσσονται στο σύστημα υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ και οι εισφορές που αντιστοιχούν στο σύνολο των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης και των Ταμείων Πρόνοιας.

Συνεπώς και στις περιπτώσεις αυτές θα ισχύουν στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες και τα συνακόλουθα μέτρα που αφορούν τις εισφο­ρές της κύριας ασφάλισης.

Θεσπίζουμε τον ηλεκτρονικό υποχρεωτικό μηνιαίο διασταυρωτικό έλεγχο μέσω της ΑΠΔ μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών και αναζητάμε τη διαφορά μέσω μηνιαίων βεβαιώσεων οφειλών.

Ανακοινώσαμε και πλέον αρχίζει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά η μη δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ σε όσους οφείλουν μέχρι την αποπληρωμή των διαφορών που προκύπτουν από τον ανωτέρω διασταυρωτικό έλεγχο.

Ταυτόχρονα προβλέπουμε ότι δεν θα υπάρξει στο εξής επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε όσους δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά το σύνολο των ΦΚΑ με έμφαση σε ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Δημιουργήσαμε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο), όπου εντάσσονται οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των ταμείων, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την είσπραξη αυτών των οφειλών.

Με τις πρόσθετες αυτές συνεκτικές δράσεις επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση σημαντικότατων πόρων-εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ-, βελτιώνεται η εισπραξιμότητα των φορέων, αποκαθίσταται η ταμειακή ισορροπία του συστήματος και αναμφίβολα η συνολική εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος αλλάζει.

Για μια ακόμη φορά, η έκτη μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Νοέμβριο 2013, μας παρέχει χρήσιμα και αξιόπιστα στοιχεία.

Ενδεικτικά, τα σημαντικότερα ευρήματα της Έκθεσης είναι τα εξής:
• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.687.227 άτομα
• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.431.864
εκ των οποίων οι 9.414 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε 2.297.302.338,20 ευρώ
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 927, 80 ευρώ».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...