2 Ιουν 2015

Kάθε Δήμος τα σκουπίδια του - Στα χέρια των Δήμων περνάει πλέον η διαχείριση των σκουπιδιών

Θα αναλάβουν τη διαχείριση όλου του κύκλου της επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων
Ο νέος αναθεωρημένος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων -που αναμένεται......
να τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα- καθιερώνει την εκπόνηση τοπικών δημοτικών σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων στα όρια κάθε Δήμου, δίνοντας έμφαση στη διαλογή από την πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με Τα Νέα, με τον τρόπο αυτόν οι Δήμοι μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι της ανακύκλωσης, μειώνοντας τις ποσότητες των σκουπιδιών που καταλήγουν στη Φυλή και σε άλλους χώρους διάθεσης αστικών αποβλήτων.

Πλέον, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι δήμοι θα είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο θα διαχειρίζονται όλο τον κύκλο της επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να συνεργάζονται και με κοινωνικές επιχειρήσεις όλων των μορφών.

Για παράδειγμα θα μπορούσε μια ομάδα ανέργων να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με τον δήμο για το θέμα της ανακύκλωσης.
Το επόμενο στάδιο είναι η εναρμόνιση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ).
*Διαβάστε περισσότερα στα Νέα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...