15 Ιουν 2015

Υποχρεωτική Ανάρτηση Τιμοκαταλόγου στα Τουριστικά Καταλύματα με τις τελικές τιμές των υπηρεσιών

Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, ενημερώνει κατόπιν αλληλογραφίας της με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ότι με τον.....
Ν.4254/2014, καταργήθηκε η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Τιμών και ανάρτησης Πινακίδων Ενημέρωσης Πελατών στα δωμάτια των Τουριστικών καταλυμάτων, είναι όμως σε ισχύ η υποχρέωση να έχουν αναρτημένο Τιμοκατάλογο όλα τα καταλύματα συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων σε ορατό από τον πελάτη σημείο, (Άρθρο 85, ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014), στον οποίο αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν. 
Οι τιμές μπορούν να διαμορφωθούν ελεύθερα, σύμφωνα όμως πάντα, με αυτά που ορίζει η νομοθεσία του αρμόδιου Υπουργείου Τουρισμού.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (500) για υπέρβαση τιμής.

Ακολουθεί συνημμένη η σχετική αλληλογραφία:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...