12 Ιουν 2015

Δ.Ε.Υ.Α.Μ: Συστάσεις για λιποσυλλέκτες και όμβρια ύδατα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου ενημερώνει τους Δημότες - καταναλωτές, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης,.....
απαγορεύεται η διοχέτευση λιπών και ελαίων εντός του αποχετευτικού δικτύου.
Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα οι της μαζικής εστίασης, σύμφωνα με την υπ.αρ. Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2718/08-10-2012, τεύχος δεύτερο), υποχρεούνται να τοποθετήσουν λιποσυλλέκτες στις εγκαταστάσεις αποχέτευσής τους, για την συλλογή λιπών και ελαίων προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 
Επίσης, πρέπει να τηρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου ενημερώνει τους καταναλωτές της, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, απαγορεύεται η διοχέτευση ομβρίων υδάτων (από ταράτσες, αυλές, πισίνες κλπ) στο δίκτυο αποχέτευσης, προς αποφυγήν σοβαρών προβλημάτων στην λειτουργία των αντλιοστασίων και του βιολογικού καθαρισμού.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...