4 Ιουν 2015

Από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο λιμάνι της Σύρου

Την απόφαση προένταξης στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στο λιμάνι της Σύρου.......
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.252.742 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Σύρου, ήταν αρχικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2014 αλλά λόγω μη έγκαιρης υλοποίησής του μεταφέρεται, ως υποψήφιο προς ένταξη, στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βασικός άξονας του σχεδιασμού του συστήματος είναι η εγκατάσταση ενός Κέντρου Ασφαλείας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφαλείας. Μέσω του Κέντρου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, video, κλπ) θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

Το έργο συνάδει με τον σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ, όπου προβλέπεται η ανάπτυξη υφιστάμενων υποδομών στα λιμάνια της Περιφέρειας που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...