1 Απρ 2015

Όλα όσα πρέπει να προσέξετε στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης

Στη φορολογική δήλωση κρύβονται παγίδες και πονηροί κωδικοί, που μπορεί να οδηγήσουν σε εξονυχιστικούς ελέγχους από την Εφορία και.........
ενδεχομένως σε πρόσθετους φόρους.

Το νέο έντυπο για το φορολογικό έτος 2014 (και όχι για το οικονομικό έτος 2015, όπως αναγραφόταν παλαιότερα στη φορολογική δήλωση) αποτελεί επί της ουσίας ένα καμουφλαρισμένο «πόθεν έσχες».

Αναγκάζει τους φορολογουμένους να περιγράψουν «χαρτί και καλαμάρι» τα εισοδήματά τους από κάθε πηγή, τους τόκους, τα μερίσματα και όλες τις κινητές αξίες τους εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και όλες τις δαπάνες που έκαναν το 2014 για αγορές ακινήτων, μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., καθώς, πλέον, αποτελούν τεκμήρια και πρέπει να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα.

Παράλληλα, φέρνει πρόσθετα προβλήματα σε αγρότες, σε αξιωματικούς και σε κατώτερα μέλη του εμπορικού ναυτικού, καθώς θα πρέπει να καταχωρίσουν αναλυτικά τα εισοδήματά τους. Οι νέες δηλώσεις, ουσιαστικά, θα παρέχουν στο υπουργείο Οικονομικών όλα όσα χρειάζεται για να φτιάξει το νέο Περιουσιολόγιο, ώστε να μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικές διασταυρώσεις χωρίς την παρουσία των φορολογουμένων.

Ας δούμε αναλυτικά ης αλλαγές και τους 10+3 κωδικούς-φωτιά στο έντυπο Ε1:
Πίνακας 2, κωδικοί 015-016: Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και άλλους που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.

Πίνακας 4: Στον πίνακα αυτόν το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να ομαδοποιήσει τις διάφορες κατηγορίες εσόδων μαζί με τους αντίστοιχους παρακρατούμενους φόρους.

Πινάκας 4Α, κωδικοί 325-326: Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Πινάκας 4Α, κωδικοί 351-351: Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.

Πίνακας 4 ΓΙ: Ένας καινούργιος πίνακας που αφορά τους αγρότες, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν λογιστικά και αναλυτικά τα εισοδήματά τους.

Πίνακας 4 Γ2: Στον πίνακα αυτόν ενοποιούνται οι κωδικοί των ελεύθερων επαγγελμάτων με τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Πίνακας 4 Γ2, κωδικοί 403-404 και 409-410: Για αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.

Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129-130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποΐηση (κωδικοί 145-146).

Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Κάθε εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, π.χ. μεταβίβαση μεριδίων εταιριών, μεταβίβαση μετοχών κ.ά., φο-ρολογείται με 15%.

Πίνακας 7: Περιγράφονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Φέτος ισχύουν για όλους τους φορολογουμένους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι φοροαπαλλαγές για ης ιατρικές δαπάνες, τα νοσήλια, τα φάρμακα, τις δωρεές και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας.

Πινάκας 4/Δ1: Το κρυμμένο «πόθεν έσχες» για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης εμφανίζεται πρώτη φορά η κατηγορία ΔΙ στον Πίνακα 4, που αποτελεί -επί της ουσίας- μια ξεχωριστή δήλωση «πόθεν έσχες».Πρόκειται για μια νέα παγίδα προκειμένου να πιάσει η Εφορία μερίσματα, τόκους και δικαιώματα των φορολογουμένων ανά χώρα προέλευσης.

Ειδικότερα, οι νέοι κωδικοί στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι εξής:
Κωδικοί 669-670: Φόρος τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Οταν ένα φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Όταν οι τόκοι πληρώνονται μέσω ημεδαπής τράπεζας, αυτή παρακρατά και αποδίδει τον φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί τράπεζα ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Στους κωδικούς 667-668 οι φορολογούμενοι λογικά θα βρουν και φέτος τους τόκους που εισέπραξαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 293-294 τον φόρο που τους παρακρατήθηκε. Κωδικοί 295-296: Φόρος μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης. Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΕΙ.

Κωδικοί 671-672 και 673674: Φόρος σε εισοδήματα από δικαιώματα. Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties) που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20°/ο. Κωδικοί 293-294: Εισόδημα από ελεγχόμενες αλλοδαπές. Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρίας, το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες, έτσι και στον Πινάκα 4/Δ2 υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί για τους φόρους που παρακρατήθηκαν.
Πηγή: fpress.gr
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...