7 Νοε 2013

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος και πως γίνεσαι έμπορος από εκεί που δεν το περιμένεις….

Του Παναγιώτη Παντελή
Χαζεύοντας εχθές μία εφημερίδα με μικρές αγγελίες διάβασα έκπληκτος την εξής αγγελία:
« Λόγω οικονομικής κρίσης πωλείται τριθέσιος καναπές χρώματος μπεζ, τραπέζι 1,20 x 1,00 μέτρο και έξι καρέκλες. Τιμή συζητήσιμη… τηλεφωνήστε…»
Έμεινα έκπληκτος με την σκέψη ότι εάν ο συγκεκριμένος άνεργος ή συνταξιούχος......τα πουλήσει από το νέο έτος μπορούμε να του πούμε συγχαρητήρια.

¨Η εφορία σε θεωρεί έμπορο επίπλων¨
Τι σημαίνει αν τα πουλήσεις και σε τσιμπήσει, με βάση των Ν.4172;
 1. δεν έχεις κάνει έναρξη επιτηδεύματος, που σημαίνει πρόστιμο
 2. δεν έχεις θεωρήσει βιβλία και στοιχεία
 3. δεν έχεις εκδώσει αποδείξεις λιανικής πώλησης
 4. δεν έχεις αποδώσει Φ.Π.Α
 5. δεν έχεις καταθέσει δήλωση ως ελεύθερος επαγγελματίας
 6. δεν έχεις πληρώσει φόρο εισοδήματος
 7. και βέβαια δεν έχεις εγγραφεί στο αρμόδιο επιμελητήριο και στον Ο.Α.Ε.Ε
Βέβαια αν είσαι συνταξιούχος με την εκπρόθεσμη εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε. ίσως έχεις μείωση της σύνταξης ή και αναστολή καταβολής της.

Και όλα αυτά σημαίνουν κάποιες χιλιάδες πρόστιμα που με βάση τον νόμο που ψήφισαν οι ‘φωστήρες του γένους’ με τον Ν.4172 άρθρο 21 το οποίο αναφέρει :
 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
 2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη.
 4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Αλλά μην βιαστείτε να κακολογήσετε τον νομοθέτη. Ένας άλλος νόμος σου λέει ότι έχεις το δικαίωμα να αμυνθείς και να βρεις το δίκιο σου.
Μπορείς να προσφύγεις στην επιτροπή του άρθρου 70 Β του 2238 η οποία λειτουργεί από 01/08/13 και που αντικατέστησε την προηγούμενη επιτροπή του 70 Α 2238.

Μπορείς λοιπόν να προσφύγεις με μια μικρή διαφορά, στην προηγούμενη επιτροπή πρόεδρος ήταν δικαστικός, συμμετείχαν εφοριακοί αλλά και εκπρόσωποι των επαγγελματικών οργανώσεων.

Στην επιτροπή του 70 Β, συμμετέχουν μόνο ‘εφοριακοί’ δεν υπάρχει αναστολή των διώξεων και για να προχωρήσεις πρέπει να καταβάλεις το 50% του προστίμου. Και βέβαια, αν η επιτροπή εντός δύο μηνών δεν βρει τον χρόνο να συζητήσει την υπόθεσή σου αυτή θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές και μετά από τρεις μήνες από την σύσταση της επιτροπής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί!!!.

Βέβαια για να μην αδικώ κανέναν, η ίδια η επιτροπή αποφασίζει αν θα σου δώσει αναστολή στην πληρωμή του 50% των προστίμων όμως αν πέρασαν οι δύο μήνες και δεν προλάβει να συζητήσει την υπόθεσή σου δεν μπορεί να δοθεί καμία αναστολή.

Και αν δεν προλάβει τι γίνεται;
μα είναι γνωστό

 • Αυτόφωρο
 • Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
 • Κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
 • Κατάσχεση συντάξεων, μισθών
 • Φυλάκιση
Και ότι άλλο προβλέπεται.

Σκέφτομαι πως αν ο φίλος που στην προσπάθειά του να βρει κάποια μετρητά γνώριζε τι τον περιμένει, μήπως να χρησιμοποιούσε τον καναπέ και το τραπέζι για να ζεσταθεί τον χειμώνα και όχι για να τα πουλήσει γιατί θα τα πληρώσει τουλάχιστον χρυσά.

Πάντως σίγουρα θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να διερωτηθεί, εάν οι ‘πατέρες του γένους’ που ψήφισαν τέτοια νομοσχέδια τα έχουν διαβάσει ποτέ και συμφωνούν ή ψηφίζουν ότι τους έρχεται, χωρίς να το γνωρίζουν και έρχονται μετά και φωνάζουν στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι αυτά δεν μπορεί να ισχύουν…
pantelisco.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...