1 Απρ 2015

Κορκίδης: «Αποσύρεται το άρθρο 31 για την αλληλέγγυα ευθύνη»

Διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη για απόσυρση του άρθρου περί αλληλέγγυας ευθύνης έχει λάβει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, μετά το σάλο.........
που ξέσπασε στον επιχειρηματικό κόσμο. Αντιβαίνει στις διατάξεις περί ΑΕ και ΕΠΕ τόνισε. Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση. 
Την εκτίμησή του ότι το άρθρο 31 του νόμου για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που προβλέπει την "αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη" για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία εταίρων ή μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 10% (εξαιρούνται οι εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις), θα αποσυρθεί, εξέφρασε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει λάβει σχετική διαβεβαίωση από τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη.
Παράλληλα ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι το συγκεκριμένο άρθρο αντιβαίνει στις γενικές διατάξεις περί ΑΕ και ΕΠΕ καθώς διασπά τον κανόνα ότι η διοίκηση και οι εταίροι-μέτοχοι κεφαλαιουχικής εταιρείας δεν ευθύνονται για τα χρέη του νομικού προσώπου.

Μέχρι σήμερα αντίστοιχου περιεχομένου διατάξεις υπήρχαν μόνο στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που όμως περιέχει ποσοτικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους μετόχους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, εντεταλμένοι στη διοίκηση ή εκκαθαριστές ή μέτοχοι με ποσοστό 10% του κεφαλαίου νομικών προσώπων κατά τον χρόνο διάλυσής της ή συγχώνευσης ευθύνονται προσωπικά και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου, των τόκων και των προστίμων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα ή τις οντότητες αυτές υπό τους εξής δύο ποσοτικούς και χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν μόνο για τους μετόχους οι οποίοι ευθύνονται:

1. Μέχρι του ποσού των αναληφθέντων εντός της ως άνω τριετίας κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου.
2. Εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος.

Κατά τον κ. Κορκίδη με τις νέες διατάξεις αφενός οι ΑΕ και οι ΕΠΕ αποκτούν τα χαρακτηριστικά προσωπικής εταιρείας και μάλιστα ομορρρύθμου, αφετέρου υιοθετούνται διατάξεις σε βάρος των μη εισηγμένων με άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις για την εκτός χρηματιστηρίου επιχειρηματικότητα.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις δεν ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες.
Αλεξάνδρα Γκίτση
alex@euro2day.gr
Πηγή:euro2day.gr
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...