12 Ιουν 2015

Είκοση (20) νέες προσλήψεις οκτάμηνων στο Δήμο Μυκόνου

Έγκριση 20 προσλήψεων στο Δήμο Μυκόνου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.......
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015 και οκτάμηνης διάρκειας ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...