17 Φεβ 2017

ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΑΜ - Ο διαχρονικός εργολάβος της δημοτικής μας επιχείρησης


Η πάγια πρακτική των απευθείας αναθέσεων εφαρμόζεται και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Έχουμε εξηγήσει εκτενώς την πάγια θέση της νομολογίας και την........
ξεκάθαρη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του κράτους στο προηγούμενο δημοσίευμα για τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου. Ευνόητη είναι η αναγκαιότητα αντιμετώπισης ενίοτε επειγουσών αναγκών και αιφνιδίων πραγματικών γεγονότων, όπου δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η τακτική διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού.

Επί του προκειμένου όμως, αποτελεί μόνιμη πρακτική από την διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης. Και τα επιχειρήματα της διοίκησης είναι πάντα ο ισχυρισμός της σύγχρονης τοπικής πανάκειας της γνωστής υποστελέχωσης. Πραγματικά ποιος είναι όμως ο ρόλος μιας διοίκησης; Δεν είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η πρόβλεψη αναγκών και η τακτική συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να ακολουθούνται διαδικασίες διαγωνισμών με στόχο τις συμφερότερες επιλογές; 

Παραθέτουμε τις απευθείας αναθέσεις της «αμαρτωλής» από το παρελθόν, δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης της Μυκόνου, σε έναν και μόνο τον διαχρονικό της εργολάβο τον κ. Μετούση Αρμπέν και Σία που έρχεται από παλιά και όχι σε όλες τις απευθείας αναθέσεις που έχει πραγματοποιήσει. Ένας εργολάβος που μην ξεχνιόμαστε συμμετείχε ακόμα και στην συνάντηση που είχε ο δήμαρχος με τους εργαζομένους και την διοίκηση της ΔΕΥΑΜ τον προηγούμενο χρόνο.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...